Предвиждат изграждане на обходен път на Казанлък за над 54 милиона лева Експерти и граждани обсъдиха в Казанлък концепция за интегрирани териториални инвестиции „Устойчива и безопасна инфраструктура на територията на община Казанлък“. Агенция „Пътна инфраструктура“ е водещ партньор в разработването ѝ, с предложение за изграждане на обходен път на град Казанлък, с дължина близо 4,5 км, свързващ път I-5 и път I-6. Първокласните пътища І-5 Русе - В. Търново - Казанлък - Ст. Загора - Хасково - Кърджали - ГКПП Маказа и І-6 ГКПП Гюешево - Кюстендил - София - Карлово - Казанлък - Сливен -Бургас са главни транспортни артерии на републиканската пътна мрежа и свързването им ще изведе тежкотоварния трафик извън гр. Казанлък. Това ще намали вредните емисии в града и ще повиши безопасността на движението.

Събитието беше организирано от Областния информационен център – Стара Загора, във връзка с текуща процедура за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. По време на дискусията проектът на АПИ бе представен от експертите Николина Чапанова и инж. Мариела Русева. Нуждата от обходен път на Казанлък е обсъждана от много години, а изборът на маршрут е съгласуван с редица експерти. До момента е изготвен идеен проект, коментира г-жа Чапанова. По думите ѝ, ако проектът срещне широка обществена подкрепа на този етап на оценка, АПИ ще се ангажира с най-кратки срокове, в които да започне работа по изграждането му.

Общата индикативна стойност на Концепцията е 53 839 848 лв. с ДДС.

На срещата присъстващите предложиха към концепцията да се допълнят дейности за изграждане на нови кръгови кръстовища на гр. Крън и гр. Шипка, които в момента са опасни и със засилване на трафика ще стават още по-натоварени след новоизградените отсечки и тунел под Шипка. Г-жа Чапанова коментира, че ще бъде проучен проблемът и ще се обсъдят възможностите за изграждане на безопасна инфраструктура.