Областна администрация Стара Загора бе домакин на работна среща, посветена на реформата в спешната помощ у нас. На форума присъстваха зам.-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски, д-р Тодор Юнаков, главен експерт в дирекция „Медицински дейности” в МЗ, областният управител инж. Георги Ранов и зам. областният управител Мариана Кръстева, директорът на РЗИ д-р Златина Нанева, представители на 9-те общини от областта, в които има спешни центрове и филиали. По време на срещата бе обсъдена възможността за подобряване на материалната и техническата база и условията за предоставяне на спешна помощ чрез финансово подпомагане от Европейската комисия. Участниците запознаха зам.-министъра и главния експерт със състоянието на спешните центрове във всяка от общините, както и с проблемите, които трябва да се решават с приоритет. Зам.-министър Персенски разясни пред присъстващите новите възможности за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж”, по която ще бъдат отпуснати средства за ремонтиране и обновяване на сградния фонд и на материалната база на звената за спешна помощ у нас.