Предоставиха два имота на общинското дружество, издаващо в. „Искра”


„Казанлъшка Искра“ ЕООД получи два общински имота след днешното решение на общинските съветници да се учреди безвъзмездно право на ползване на имотите, необходими за подпомагане дейността на дружеството. Това са обособената търговска зала в Казанлък – Киносалон, на бул.“Княз Ал.Батенберг“ N 44 с площ 544 кв. м - залата на „Латона синема”, и сладкарница „Чудомир“ в Казанлък с площ 98 кв.м, построена през 1961 година. Към настоящия момент и двата имота са отдадени под наем, след проведен публичен търг и имат сключени договори за наем за срок от пет години. Наематели на имотите са съответно - „Грация“ ЕООД – на киносалона, и „Торти Ивет“ ЕООД - на сладкарница „Чудомир”.

По предложение на общинския съветник от БСП „Лява-България” Румяна Друмева, с цел да се избегнат колизии с общинските наредби 15 и 19, вносителят – кметът на община Казанлък, оттегли точка 3 от проекта за решение, а именно ностоящият управител на общинското дружество да сключи допълнителни споразумения с двете фирми-наематели. Така и предложението бе прието без тази точка. Общинският съветник от групата „Експерти за Казанлък” Драгомир Петков подчерта, че би искал на следващото заседание на Общинския съвет или, когато се внася отчета на дружеството „Казанлъшка Искра”, управителят да запознае съветниците какво се случва с дружеството, търсят ли се други източници за приходи и какво развитие очаква общинската фирма занапред.

Мотивът за предлагане и вземане на днешното решение, което се предлага на втора сесия, е, че дружеството, издаващо вестник „Искра”, е в тежко финансово състояние. Тенденцията към натрупване на загуба е от началото 2016 г., според докладната записка. До този момент дружеството не разполага със собственост, която чрез отдаване под наем би му донесла допълнителни приходи.

На снимката: Новият управител на общинското дружество Симеон Стоилков