"Арсенал" -Ад-Казанлък търси:

Преводач, английски език
Oписание:
- Извършване на писмени и устни преводи от или на български и английски език;
- Превеждане на постъпила чуждестранна кореспонденция и др. материали на български и английски език.
- Извършване на устен превод на разговори, служебни преговори, семинари и др., свързани с дейността на фирмата;
- Превод на техническа литература.

Изисквания към кандидатите:
- Завършено висше филологическо образование (английска филология).
- Отлично писмено и говоримо владеене на английски език;
- Компютърна грамотност MS WORD; MS EXCEL; INTERNET.
- Лоялност, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност

Документи необходими за кандидастване :
- Aвтобиография/(CV)
- Актуална снимка
- Мотивационно писмо


Лице за контакт: Даниела Костова- отдел "Човешки ресурси"
Адрес: 6100 гр.Казанлък, бул.”Розова долина” 100 „Арсенал ” АД

Телефон: 0882 341747


Кандидатурите ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност и спазване на ЗЗЛД. Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати