Конфедеративният съвет на Конфедерацията на труда „Подкрепа”, провел се в края на миналата седмица в Асеновград, разгледа и ратифицира Меморандум за сътрудничество между Синдиката и Министерството на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. За това съобщи представителят на Казанлък във високия форум на синдикалната организация Цветанка Пискова, председател на СРС на КТ „Подкрепа”.

Двете страни, представлявани съответно от президента на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов и министър Лиляна Павлова, са се споразумели да обединят действията си за подпомагане на Българското председателство и за популяризиране на неговите приоритети. За постигане на тези цели страните по меморандума се споразумяват за обмен на информация и експертиза, участия в събитията на Председателството, обмен на информация по главните събития, инициирани от България по време на Председателството на Съвета на Европа.


На Конфедеративния съвет е бил обсъден и Регламента на Европейския съюз за защита на личните данни. До 25 май 2018 година предприятията с над 30 души персонал е необходимо да се регистрират като администратори на лични данни. Ако не бъдат изпълнени условията за защита на личните данни на работниците и служителите, съгласно Регламента, глобите са жестоки, коментират синдикалистите. При първоначални нарушения глобата е 10 милиона евро и 2% върху оборота на предприятието, а при постъпили жалби санкциите нарастват на 20 милиона евро и 4% върху оборота на съответното предприятие.

Членовете на високия синдикален форум са обсъдили и въпроса с нощния труд в България. Според направеното предложение, е необходимо увеличаване на минималната ставка, върху която се изчислява нощния труд, която според синдикат "Подкрепа" е много ниска и не е променяна от 10 години.

Конфедеративният съвет на КТ "Подкрепа" е приел правилник и принципи на Мандатната комисия за организиране и провеждане на 10-ия редовен конгрес на синдикалната организация през февруари 2019 година. Гласувани са още правилник на Комисията по резолюциите и правилник на Комисията по стратегията и програмата на синдиката.