Победителят е... "Ръководство по сапунисване"

И за да няма недоразумение - "Ръководство по сапунисване" се нарича хумористичният разказ, който стана победител в 51-ото издание на конкурса за наградата "Чудомир", организиран от едноименната фондация и вестник "Стършел". Негов автор е Никита Нанков. Това обяви на официалната си страница ЛХМ "Чудомир". По обясними причини тази година празниците, посветени на Димитър Чорбаджийски, бяха отложени.

Комисия в състав от университетски преподавател, представители на в. „Стършел“ и директора на Музей „Чудомир“ определиха тазгодишния носител на наградата "Чудомир" за къс хумористичен разказ. Това е преподавателят в университет в Китай Никита Нанков. Спечелилият разказ е публикуван в бр. 41 на в. „Стършел“, от 11 октомври 2019 година.

Никита Нанков е роден в София. Завършил е английска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Бил е научен сътрудник в Института за литература на БАН. Продължава образованието си в Съединените щати - във Washington University, St. Louis, и Indiana University, Bloomington. Преподава сравнително литературознание. Автор е на книгите "Празни приказки", "В огледалната стая: Седем образа на българския литературен селоград", "Триднев" и "Постмодернизъм и културни предизвикателства", превод от английски на хърватски, с оригинално заглавие "(Post)modernism & (Post)communism: Essays on Theory, Film, and Literature", както и на стихосбирките "Ето така" и "Обреченост на думите. Три и половина кратки поеми за любовта".

Разказът „Ръководство по сапунисване“ на Никита Нанков можете да прочетете на линка: https://starshel.bg/4011/rakovodstvo-po-sapunisvane/