Откриват Европейски цифров иновационен хъб в Стара Загора

Регион Стара Загора и областният център направиха своята сериозна заявка да бъдат част от двойната зелена и цифрова трансформация на производства и процеси. Проектът „SynGreDiT: Европейски цифров иновационен хъб "Загоре" – синергия за зелена и цифрова трансформация“ е един от 4-те одобрени за България по програма "Хоризонт"/Цифрова Европа на Европейската комисия.

Официалният старт на проекта бе даден на откриващото събитие „Stara Zagora Digital Table – Големият взрив“ на 30 януари 2023 г. в Регионална библиотека - Стара Загора.

Основната цел на ЕЦИХ "Загоре" е да бъде изграден ключов цифров капацитет на ниво Югоизточен район в подкрепа на регионалните промишлени екосистеми в тяхната двойна зелена и цифрова трансформация чрез фокусиране върху ключовите области на високоскоростни компютърни изчисления (HPC), обучения за надграждане на цифрови умения (DAS) и киберсигурността, инфраструктурите за данни, управлението и обработката на данни чрез предоставяне на пълния набор от услуги през следващите 3 години.

Проектът се изпълнява в широко партньорство с бизнес компании, бизнес-подкрепящи и научни организации от региона и страната.