За близо 140 колежани от Техническия колеж в Казанлък, който е към ТУ-София започна втората академична година.

56 от колежаните са първокурсници - работници и служители от различни казанлъшки фирми, както и завършили през тази година средното си образование младежи. Преобладаващата част от новите колежани-първокурсници са младежи.

В първия им учебен ден колежаните-първокурсници бяха запознати със структурата на ТУ, правилата за обучение в Колежа в Казанлък, хода на учебния процес, практикумите и други организационни въпроси. Дейността на колежа бе представена от доцент Пламен Угринов- преподавател по механика и програмиране на машини с ЦПУ в Колежа.


За трите си години и 6-те семестъра, в които колежаните ще получават нови знания по машиностроене механика, физика, съпромат, електроника и електротехника. Те ще имат общо 23 изпита, 12 текущи оценки, ще е нужно да изработят всеки от тях по 3 курсови проекта и 5 курсови работи. Общият брой на изучаваните дисциплини в Колежа е 45, като 6 от тях са практикуми.


Първият семестър за колежаните продължава до 19 февруари, а първата изпитна сесия започва от 20-ти февруари до 6-ти март.

Вторият семестър е с начало 7-ми март, до края на юни.

Учебните занятия за колежаните в Казанлък започнаха в две сгради- в аулата на Младежкия дом в града и в Актовата зала на казанлъшката Хуманитарна гимназия.

Официално Колежът ще бъде преместен в своята собствена сграда на 1-ви ноември- Денят на народните будители. С тържествена церемония тогава ще се открие реновираната бивша сграда на ПГ по строителство, сега сграда на ТК -Казанлък. Сградата е предоставена за колеж с решение на Министерския съвет от тази година.

Благодарение на дарения на казанлъшки фирми в сградата е на привършване основен ремонт и преоборудване, на стойност близо 400 хиляди лева.

Пълна информация за учебния процес и всичко, свързано с обучението в Техническия колеж в Казанлък, колежаните могат да намерят на специалната страница на Колежа - www.tkk.razpis.dir.bg