От 1 юли помощни средства и медицинските изделия се отпускат по нови правила Помощни средства и медицински изделия за хора с увреждания като инвалидни колички, слухови апарати и други вече ще се отпускат от НЗОК и по нов ред. Досега с тази дейност се занимаваше Агенцията за социално подпомагане. Промяната влиза в сила от 1 юли.
За хората главната промяна сега е в процедурите, по които ще кандидатстват за медицински изделия, напълно или частично заплатени от касата. Това ще става изцяло електронно, като според управляващите това се прави с цел улеснение на хората. За хората, които имат пожизнено ТЕЛК/НЕЛК решение, процесът ще остане на хартия и с физическо посещение на районна здравна каса. За решенията, издадени след 1 юли обаче подаването ще може да се осъществи на хартия само в краен случай по непреодолими технически причини.
В цените и списъците на самите изделия засега не се очертава промяна - в момента тече договаряне за отпускането им следващата година, когато се очаква актуализация на старите списъци.
НЗОК вече оповести подробна информация как ще се кандидатства за медицински изделия след 1 юли и какво трябва да направят хората:
1. Ако имате издадено пожизнено решение на ТЕЛК/НЕЛК и протокол/решение на ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК преди 1 юли 2022 г., следва да подадете в избрана от Вас районна здравноосигурителна каса заявление на хартия за отпускане на помощно средство, медицинско изделие и пр. Заявлението може да бъде подадено лично или чрез упълномощено лице, или чрез лицензиран пощенски оператор, с обратна разписка.
В случай че сте подали заявлението чрез лицензиран пощенски оператор, към него се прилага медицински документ, издаден от експертна лекарска комисия – ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, с който са предписани въпросните медицински изделия. При подаване на заявлението, лично от Вас или от упълномощено лице, на място в РЗОК задължително се предоставя медицинският документ, издаден от експертна лекарска комисия – ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, с който са предписани помощните средства/изделия.
2. Ако нямате определено помощно средство или медицинско изделие в медицинския документ, издаден от експертна лекарска комисия – ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, можете сами да изберете и да заявите такова изделие от спецификация, утвърдена от Надзорния съвет на НЗОК, която ще Ви бъде представена от служител на РЗОК.
3. Ако Ви е издадено пожизнено решение от ТЕЛК/НЕЛК или решение/протокол на ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК и вече сте подали заявление за отпускане на изделие до АСП преди 1 юли 2022 г., то следва да бъде отпуснато от АСП по досегашния ред.
4. Ако имате издадено решение/протокол от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК след 1 юли 2022 г., следва да попълните лично или чрез упълномощено лице заявление за отпускане на помощно средство на място, пред експертната лекарска комисия и заявлението ще бъде подадено чрез информационната база данни на експертната лекарска комисия към информационната система на НЗОК (по електронен път).
Заявления за отпускане на помощни средства ще могат да се подават в РЗОК на хартия по изключение, при невъзможност за подаване чрез информационната база данни, поради технически причини. Заявления могат да се подават лично или чрез упълномощено лице до директора на РЗОК, или по пощата, с обратна разписка за получаване, чрез лицензиран пощенски оператор.
Определените с медицински документ изделия ще се предоставят в 6-месечен срок от определянето им, посочват от НЗОК.
В РЗОК и сега има навалици от хора, които заверяват протоколи и др. документи, освен това касата има само 29 поделения, докато досега хората с увреждания можеха да поискат помощните си средства от над 300 пункта на социални грижи. Затова има притеснения, че ще стане още по-голямо забавяне от това, на което хората са свикнали пред ТЕЛК.