Осъдиха петима за домашно насилие

От януари 2019 г. до септември 2019 г. Районна прокуратура-Казанлък е ръководила разследването по 62 досъдебни производства за осъществено домашно насилие, 38 от тях са новообразувани. До 1 октомври 2019 г. са осъдени общо 5 лица с влязъл в сила съдебен акт – на четири лица им е наложено наказание „пробация“, на едно лице наказание „глоба“ в размер 2000 лв.

Най-голям дял заемат делата за закана с убийство - 45 дела. След тях се нареждат делата за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие - 6 досъдебни производства, 3 дела за неизпълнена заповед за защита от домашното насилие и др.

За същия период прокурорите от Районна прокуратура - Казанлък са решили по същество и са внесли за разглеждане в съда 8 прокурорски акта срещу 8 лица, от които 6 са за закана с убийство и 2 акта за нарушена заповед за защита от домашно насилие.