Редица институции в България и в Казанлък въведоха ограничения за посетители и клиенти като превантивна мярка срещу разпространението на коронавируса у нас.

Национален парк музей "Шипка Бузлуджа" информира, че на цялата територия на музея ще бъдат преустановени редица събития, свързани със събирането на много хора като откриването на изложби, представянето на книги и филми, изнасянето на екскурзоводски беседи за групови посещения, образователните програми и инициативите с участието на деца и ученици и други масови прояви. В Паметника на Свободата няма да бъдат допускани едновременно повече от 50 души. Ограничението е във връзка с усложнената ситуация с коронавируса и вземането на предпазни мерки против неговото разпространение. Тези и други мерки влизат в сила от 10 март и ще важат до второ нареждане.

Поради усложнената епидемиологична обстановка и съгласно разпоредбите на министъра на здравеопазването, Общинска библиотека „Искра” преустановява част от работата си, като отменя провеждането на културни събития в залите на културния институт и посещенията в трите читални. Заемните за книги ще обслужват граждани.

Общественият посредник Гинка Щерева също се обръща към гражданите да отправят своите въпроси, сигнали, жалби по електронен път на имейла на омбудсмана: ombudsman_kazanlak@abv.bg

Във връзка със ситуацията в страната с COVID – 19, Агенцията по заетостта ограничава организирането и провеждането на групови форми за предоставяне на посреднчиески и специализирани услуги на търсещи работа и работодатели, както и въвежда ред други ограничителни мерки. До края на месец март се отменя провеждането на планираните трудови борси в страната.