ОДМВР-Стара Загора ще съдейства на българските граждани, които нямат валидни документи за самоличност и за балотажа Работно време на звената „Български документи за самоличност“ (БДС) в ОДМВР-Стара Загора, както и в РУ-Казанлък и РУ-Раднево: на 4 ноември /събота/ от 8:30 часа до 17:30 часа /гражданите подават искане до 17 часа/ и на 5 ноември /неделя/от 8:30 часа до 19:30 часа /гражданите подават искане до 19 часа/.
Звената „БДС“ в РУ-Чирпан и РУ-Гълъбово ще работят на 5 ноември /неделя/от 8:30 часа до 19:30 часа /гражданите подават искане до 19 часа.
Нови удостоверения ще бъдат издавани в седмицата преди 5 ноември включително, тъй като издадените за първия тур са невалидни.
В седмицата преди 5 ноември 2023 г., когато ще се проведе вторият тур за избор на кметове, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен/зелен паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.
Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:
1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен/зелен паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 3 ноември 2023 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.
За издаване на удостоверение е необходимо:
1. Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР, РУ и участък към РУ - в периода от 31 октомври до 4 ноември от 8.30 до 17 часа и на 5 ноември от 8.30 до 19 часа. В случай че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 4 ноември (събота) и на 5 ноември (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност, и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас във втория тур за избор на кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и участък към РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.
Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация. То се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден – 5 ноември 2023 г.