Във връзка със заповед на Министерството на здравеопазването № РД-01-686/05.08.2021 г. за извършване на засилен контрол по спазване на въведените противоепидемични мерки в закритите обекти и транспортни коридори – основни пътни трасета, като автомагистралите „Тракия“ и „Марица“, както и в нощните заведения и в обекти с обществено предназначение, са извършени 73 съвместни проверки от служители на отдел „Държавен здравен контрол" при Регионалната здравна инспекция и служители на ОД МВР - Стара Загора, съобщават от РЗИ - Стара Загора. От тях 19 са на територията на заведения за обществено хранене; 16 са в търговски обекти – големи търговски вериги, молове, общински пазари и тържища; 9 са в нощни заведения на територията на Стара Загора и Казанлък; 29 са в бензиностанции и градски транспорт.
При извършените проверки са съставени 5 акта за установяване на административни нарушения и неспазване на противоепидемичните мерки на територията на градовете Стара Загора, Чирпан, Гурково и Казанлък.
Във връзка със Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г., с която са въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България от 21.10.2021 г., са извършени 6 проверки на големи търговски вериги, съвместно с ОД МВР - Стара Загора и 57 самостоятелни проверки от служители на отдел „Държавен здравен контрол“ в РЗИ за спазване на противоепидемичните мерки в обекти с обществено предназначение на територията на област Стара Загора. При извършения контрол не са установени нарушения.