Колодрумът е основен приоритет в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, каза днес по време на пресконференция зам.-кметът на община Казанлък Лилия Цонкова. „ Колодрумът, стадион „ Севтополис“ и цялата спортна инфраструктура ще бъдат приоритет и за следващите години“, каза още тя. В момента се изготвя проект за цялостна реконструкция на стадион „ Севтополис“, който ще бъде подаден през 2016г. към Министерство на спорта по Наредба 2. „ Оказва се, че спортната инфраструктура не е допустима за безвъзмездна помощ по ОП „ Региони в растеж“ в следващия програмен период, а само чрез финансов инженеринг. “, поясни Цонкова. Това ще бъде отделно обявена схема по ОП „ Региони в растеж“ през 2016г. Целта на Общината е реконструкцията да бъде извършена с външно финансиране, а не чрез заем и затова проектът за стадиона ще бъде подаден към Министерство на спорта.
Колодрумът е заложен като изграждане на мултифункционална сграда, която освен закрит колодрум трябва да включва и изграждане на игрища за различни спортове. Зам.-кметът поясни, че е възможно Общината да привлече и частни инвеститори, да пристъпи към публично-частни партньорства, тъй като външното финансиране не може да бъде в такива големи размери.