От началото на следващата седмица Община Казанлък ще възобнови дейностите по ремонт и преасфалтиране на улици и междублокови пространства в града и населените места, като по Инвестиционната програма за 2021 година са предвидени за асфалтиране редица участъци, съобщават от институцията. За преасфалтиране е включена асфалтовата настилка на бул. „Розова долина“ - продължението от надлез „Катекс“ на юг. Сред включените пътни платна са още: ул. „Войнишка“ - от ул. „Ген. Столетов“ до ул. „Ген. Драгомиров“ (последният неасфалтиран участък, който вече е с подменен водопровод и това позволява асфалтиране), асфалтиране на три улици в северните квартали след подмяна на водопроводната мрежа - на ул. "Цар Асен", "Иван Милев", "Хан Кубрат". Ще бъде довършено асфалтирането на ул. "Пролет" и ул. "Родопи" в с. Кънчево. В град Шипка предстои асфалтиране/изкърпване на ул. "Ген. Мирски" и ул. "Христо Патрев".


Дейностите по асфалтиране в община Казанлък бяха възпрепятствани през март след подадена жалба на 23 март 2021 г. на един от участниците в обществената поръчка за избор на изпълнител, който оспори избора, направен с решение на общинската комисия на 12 март 2021 г., обясняват от Община Казанлък. Процедурата по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд отнема до три месеца. В този период Община Казанлък нямаше право да извършва жалената дейност, съответно - асфалтиране на улици. На 16 юли 2021 г. излезе решението на ВАС, с което се произнесе, че жалбата е неоснователна. Това даде възможност на Общината да възобнови работата си в края на месец юли и в началото на месец август (6 август 2021 г.) да подпише договор с фирма изпълнител.

Обектите от годишната капиталова програма за 2021 г. (https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2021-08/477_Prilojenie.pdf - Приложение №13, Приложение №14 и Приложение №15), която не може да се изпълни поради закъснението от три месеца ще бъде прехвърлена в Бюджета за 2022 г.