Община Казанлък  ще купува земя на морето?

Община Казанлък е поискала от министъра на земеделието Румен Порожанов да закупи земята под общинските бунгала в Несебър., като през тази година са продължили и опитите й да завърши процедурата по изваждане на имота от държавен горски фонд. Това стана известно след общественото обсъждане на проекта за Бюджет за 2018 година на община Казанлък.

През настоящата година министърът на земеделието Румен Порожанов е подписал и заповед за финализирането на този тежък административен казус.

В резултат на това, Община Казанлък е поискала закупуването на земята под въпросните бунгала. Министерството на земеделието и горите се очаква през 2018г. да определи цената на тези над 3 декара земя, разположена на много добро място в град Несебър, с отлична локация за отдих и социални проекти.

През следващата година се предвижда и изграждане на ново междублоково пространство край блоковете с номера 46, 51, 52, 53 и 60 в най-източната част на ж.к.“Изток“, останали извън обхвата на мащабния проект, който се изпълнява в момента, като предвидените средства от Общинския бюджет са в размер на 350 000лв.
След въвеждането на новата регионална система за управление на отпадъците през тази година на територията на общината, за 2018г. е предвидена рекултивация на Депото за битови отпадъци с допълнително
финансиране от Община Казанлък.