Общественият посредник събира родители на среща

Общественият посредник в Казанлък Гинка Щерева организира информационна среща за родители по въпроси, които касаят общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата. Събитието ще се състои на 12 март 2019 г. от 15.00 до 17.30 часа в офиса на омбудсмана, намиращ се на бул. „Александър Батенберг“ 4, етаж 3.

На срещата ще присъстват Пламен Иванов, директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Стара Загора и Мария Гинева, изпълнителен директор на Сдружение „Бъдеще за децата“ в Казанлък.

Родителите ще бъдат консултирани за възможностите за оказване на помощ за подкрепа на личностното развитие на децата, както и ще бъдат информирани за предоставявните социални услуги в Центъра за обществена подкрепа в община Казанлък. Ще има възможност и за директна връзка с директорите на детските градини, в случай на подаден сигнал.

За справки и предварително записване: тел.0431/98340