Общественият посредник отваря отново приемната си

Мними жалбоподаватели подават онлайн сигнали до омбудсмана на Казанлък

С приключване на извънредното положение у нас общественият посредник на Казанлък възобновява приемните си дни, които са във вторник, сряда и четвъртък, обяви омбудсманът Гинка Щерева.

По време на двата „извънредни“ месеца от 13 март досега са постъпвали жалби от граждани към омбудсмана, като основните поставени въпроси са били свързани с възможността за ползване на електронни административни услуги, за заплащане на местни данъци и такси онлайн, фактуриране и заплащане на вода, право на мерките за закрила и еднократна финансова помощ. Най-странното от всичко е, че най-голям е броят на жалбите, свързани със Закона за управление на етажната собственост, сред които - за посегателство върху общите части, нарушаване правилата за вътрешния ред, нарушаване на обществения ред и други. "

Куриозното при този тип жалби е злоупотребата с чужда самоличност. Възможността за подаване онлайн на жалби и сигнали създава усещането за недосегаемост у някои граждани и провокира желанието им, криейки се под чуждо име, знаейки адреса и името на свой съсед, да подават от негово име жалби срещу друг техен съсед", споделя омбудсманът на Казанлък.

Гинка Щерева посочва и конкретен случай, при който при нея идва гражданин, получил писмен отговор от обществения посредник, но твърди, че никога не е подавал жалба. Чрез онлайн формата за контакт са получени два броя жалби от негово име. Мнимият жалбоподател не спира дотук. И този път улучва съществуващ телефонен номер, но на лице, което живее в община Банско. При направена справка в ГРАО се установи, че в цялата страна има само едно лице с тези имена, но лицето е родено в чужбина и живее в друга община, т.е. няма нищо общо с община Казанлък и няма основание да бъде разглеждана жалбата му от обществения посредник. По този повод, омбудсманът информира, че няма да разглежда жалби и сигнали, преди да осъществи обратна връзка с жалбоподателя.

Преобладават и жалби и сигнали, касаещи лица, които не са навършили възраст за пенсиониране, регистрирани са на борсата, но имат процент увреждане и намалена трудоспособност, като по тази причина трудно си намират работа. Това са едни от най-тежките проблеми, с които се ангажира общественият посредник.

За консултации и предварително записване на телефон 0431 98340

Вторник 10:00- 12:00 ч. и 14:30-16:30ч.
Сряда 10:00- 12:00 ч. и 14:30-16:30ч.
Четвъртък 10:00- 12:00 ч. и 14:30-16:30ч.

Жалби и сигнали продължават да се приемат и чрез онлайн формата на адрес: https://www.kazanlak.bg/index.php?p=ombusman или на e-mail: ombudsman_kazanlak@abv.bg