Общественици: Преходът към дъното не е необратим процес

В момента в България действа система, която редуцира до минимум кръга на взимащите важните решения, които съответно налагат политики, облагодетелстващи най-много 5% от населението на сметка на останалите 95%.

30-годишният преход към дъното не е необратим процес, стига достатъчно много хора да са готови да се преборят заедно за добре осмислена и конкретна промяна.

Около тези изводи се обединиха участници и гости на дискусия в Казанлък, част от турнето „Да спрем прехода към дъното“ на Солидарна България и Колектив за обществени интервенции. Срещата в Града на розите беше подпомогната активно от местния Дискусионен клуб за леви идеи „Георги Кирков“.
Синдикалисти, журналисти, университетски преподаватели и други се събраха в Дома на културата „Арсенал“, за да дискутират механизмите и причините, в резултат на които страната ни днес се намира в дъното по почти всички социално-икономически показатели, както и възможните пътища и решения за изход от тази ситуация.
Председателят на сдружение „Солидарна България“ и икономически съветник в КТ „Подкрепа“ Ваня Григорова обърна внимание на историческия избор, който страната ни е направила след 89-та година. Въпреки всички наложи отвън решения – за ликвидиране на държавните предприятия и приватизация, за пропазарна реформа в здравеопазването и образованието и други – някои неща, които сме направили и продължаваме да правим, не са били поискани от нас.

Според Григорова, работещите хора в страната да разберат, че никой няма да се пребори за техните права, условия на труд и заплащане. „Когато атакуват техните интереси, трябва веднага да излязат пред Министерския съвет и пред централите на работодателските организации. Другият изход е Терминал 2“, коментира тя.


Политологът и преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Страхил Делийски беше категоричен, че в България в момента действа система, която редуцира кръга на тези, които взимат решения, до минимум.
Това е система, в която интересът на едрия финансов капитал доминира над интереса на мнозинство и система, която е подчинена на интереса на 1% от населението срещу този на останалите 99% от хората“, коментира Делийски.
Неговият колега от Софийския университет и член на Колектив за обществени интервенции Огнян Касабов представи някои идеи за конкретни промени, които могат да подобрят сравнително бързо живота на голям брой хора. Такива са данъчните реформи, свързани с въвеждане на необлагаем минимум за доходите на всички работещи, намаляване на ДДС за стоки от първа необходимост, повишаване или премахване на максималния осигурителен праг, повишаване на корпоративния данък и други.
„Голяма част от идеологическата ни работа през последните години беше да разделим фалшивата връзка между капитализъм и демокрацията – нещо, което се наложи след 89-та година. Според мен по-скоро капитализмът и демокрацията си противоречат“, коментира Касабов и илюстрира как една конкретна политика – данъчната – вреди на демокрацията, тъй като води до съсредоточаване на още повече икономическа власт, а оттам и политическа, в твърде малко на брой хора.

Всичко онова, което се случи в последните 30 години, не беше грешка и не трябва да бъде наричано така, защото това оневинява виновните, които използват репликата: „каква я мислихме, а тя каква стана“, но истината е, че точно каквато я мислиха, такава стана, коментираха гости от публиката. Ако не беше станало точно това, едва ли днес същите тези хора щяха да имат тези апартаменти, коментираха присъстващите.