Обновени ще бъдат спортните площадки на две казанлъшки училища - ОУ "Никола Вапцаров" и ПГ "Акад. Петко Стайнов". Това стана ясно, след като Община Казанлък получи одобрение от Министерството на образованието и науката (МОН) на проектното си предложение за обновяване на игрищата по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общински училища '2022 г.

Училищната спортна площадка е с площ 4000 кв.м и ще бъде цялостно реновирана. Проектът касае над 580 деца и ще допринесе за създаването на трайни навици за занимание със спорт и здравословен начин на живот.

Обновяването на дворното пространство пред сградата на училищата започна през тази година със средства, осигурени от Община Казанлък. Лошото състояние на спортната площадка не позволява пълноценно провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт, тъй като текущата настилка е с пропуквания, големи неравности, на места затревена, или изобщо липсва. Това мотивира кмета Галина Стоянова и нейния екип да търсят начини за допълнително финансиране на необходимия ремонт. С подновяване на настилките в общото дворно пространство и сега спечеленото финансиране за ремонт на спортната площадка, Община Казанлък ще осигури изцяло нова и привлекателна среда за учители и ученици, която да ги мотивира за здравословни занимания, извън класната стая.

Реализацията на проекта ще бъде осигурена със спечеленото финансиране от 94 240,00 лв. от МОН и 167 432,00 лв. самофинансиране от Община Казанлък.