С днешна заповед наминистъра на здравеопазването Кирил Ананиев се облекчава преминаването през КП-та в областните градове.


Облекчението касае осонвно автомобилит, первозващи стоки, инкасо, ценни пратки и медикаменти.

От водачите на такива автомобили ще се изисква да представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта.

През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:
полагане на труд в населеното място;
здравословни причини на пътуващия или на негови близки;
завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;
необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;
необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

Всички тези обстоятелства за преминаването през контролно-пропускателните пунктове се удостоверяват със:
служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта;
медицински документ;
документ за самоличност;
декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.
Приоритетно през КПП-та се пропускат служители:
на хранителни вериги и аптеки;
осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства;
работещи в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на Министерския съвет, които са от значение за националната сигурност;
служители на ВИК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества;
извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.

Приоритетно е применаването и на превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ.

Всички тези мерки, въведени със заповедта на министъра, са в сила до изричната им отмяна.

Днес, с решение на Националния оперативен щаб бе удължена националната карантина до 12-ти април вкл. Това означава, че се запазват всички ограничителни мерик, които важаха и са все още в сила до 29-ти март т.г.
Допуска се в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.
До 12 април остават затворени всички училища и детски градини. Остава ограничено влизането и излизането от областните градове. Продължава да важи забраната за посещаване на градски паркове и изискването хората на възраст под 60 години да не посещават хранителни магазини и аптеки между 8.30 и 10.30 сутринта.
И през следващите две седмици трябва да останат затворени заведенията и търговски центрове.