„Арсенал“ АД – Казанлък

Търси да назначи

• Инженер-конструктор – Машинен инженер;
• Инженер – Ремонт на машини и оборудване;
• Електроинженер – КИП и А;
• Инженер – Хидравлика и пневматика;
• Инженер – Автоматизация на производството;
• Инженер - Химик;
• Инженер – Електроника.


Желаещите да кандидатстват, могат да изтеглят документи от сайта на „Арсенал“ АД www.arsenal-bg.com/kadri, да ги получат от Офис № 1 „Пропуски“ на Централния портал на дружеството в Казанлък - бул. „Розова долина“ № 100, или в Офиса на „Арсенал“ АД в Стара Загора - бул.“Цар Симеон Велики“ № 118.

Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронен адрес: kadri@arsenal-bg.com или подадени в посочените офиси в Казанлък и Стара Загора.

Позициите, за които „Арсенал“ АД търси работници и специалисти, са публикувани на фирмения сайт: https://www.arsenal-bg.com/jobs.

Тел. за контакти: 0882987799; 0882987754; 0431/57747; e-mail: kadri@arsenal-bg.com