„Арсенал“ АД

Завод 4

Търси да назначи

Професия: Ръководител взривни работи

Изисквания към кандидатите:
- Висше инженерно образование или средно със стаж по специалността;
- Валидна правоспособност за работа с взривни материали - Ръководител взривни работи;
- Професионален опит, свързан с длъжността или близък до нея;
- Познания в областта на взривните вещества, пиротехническите състави и изделия;
- Личностни качества – способност за работа в екип, способност за работа в динамична среда, техническо мислене, висока лична и трудова дисциплина, лоялност, организираност, прецизност.

Професионални задължения:
- Да организира провеждане на дейности по унищожаване на отпадналия брак и унищожаване на същия чрез взривяване или изгаряне;
- Да приема бракуваната продукция от складове и цехове, която подлежи на унищожаване и да я транспортира до пунктовете за унищожение;
- Да организира и следи за почистването и поддръжката на площадките за унищожаване на ВВ;
- Да води прецизно документацията, свързана с унищожаване на бракуваната продукция.

Ние предлагаме:
- Работа в креативен екип;
- Заплащане по всички установени законови изисквания;
- Заплата, адекватна на търсените знания и умения.

„Арсенал“ АД е най-големият работодател в България в сферата на машиностроенето, с широка и разностранна социална политика – предоставят се месечни ваучери за храна, осигурено е столово хранене и редица други.

Желаещите да кандидатстват за позициите могат да изтеглят документи от сайта на „Арсенал“ АД www.arsenal-bg.com/kadri или да ги получат от Офис № 1 – Пропуски, на Централния портал, от 07.00 до 17.00 часа.
Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронен адрес: kadri@arsenal-bg.com или подадени в град Казанлък, бул. „Розова долина“ № 100, Офис № 4. Работно време на офиса: всеки делничен ден. Тел. за контакти: 0431/57747