Средната цена на електроенерегията да нарасне с 2.36 процента

Компаниите от групата на EVN България внесоха днес, 31 март, ценови заявления в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за цени на електро- и топлоенергия през следващия ценови период от месец юли 2017 г. до месец юни 2018 г., съобщават от дружеството.В случай, че КЕВР одобри заявленията на дружествата за цени в сектор електроенергетика, то средната цена на електроенергията за битови клиенти в Югоизточна България би се променила от 1 юли 2017 г. с 2,36%.

По отношение на дневната и нощна тарифи за битови клиенти в Югоизточна България заявлението предвижда промяна на дневната тарифа с 1,8% от сегашните 0,17217 лв./кВтч (без ДДС) на 0,17535 лв./кВтч (без ДДС) и промяна на нощната тарифа с 4,9% от сегашните 0,09778 лв./кВтч (без ДДС) на 0,10256 лв./кВтч (без ДДС)

Съотнесено към месечната консумация на едно средно домакинство в Югоизточна България от 200 кВтч. дневна енергия и 70 кВтч. нощна енергия, стойността на месечната фактура на това домакинство би се променила с 1,17 лв. с включен 20% ДДС, т.е. от 49,53 лв. на 50,70 лв., изчисляват от EVN България.

Заявлението за цени на електроенергия отразява необходимите средства за развитие и поддръжка на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България през следващия ценови период и разходите за обслужване на над 1,5 милиона битови клиенти на регулиран пазар.

EVN България предлага цената на топлоенергията за клиентите на компанията в Пловдив да се увеличи от 1 юли 2017 г. от 67,05 лв/МВтч (без ДДС) на 94,43 лв/МВтч (без ДДС). Компанията залага и увеличение на преференциалната цена на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин, от 134,49 лв/МВтч (без ДДС) на 144,01 лв/МВтч (без ДДС).