"Арсенал" АД – град Казанлък търси специалист Технически контрол.
Кандидатите за длъжността трябва да имат завършено висше образование, машиностроителна специалност и стаж по специалността минимум 1 година.
За позицията могат да кандидатстват и специалисти със средно техническо образование, но с минимум 5 години стаж по специалността.

Допълнителни изисквания към кандидатите са добра компютърна грамотност и ползването на един от следните езици: руски, немски или английски.

С предимство се ползват кандидатите, имащи стаж по конкретната специалност минимум 1 година.

Желаещите да кандидатстват за позицията могат да изтеглят своите документи от сайта на „Арсенал“ АД

www.arsenal-bg.com/kadri

или получени от гише „Пропуски“ на Централен портал от 7,00 до 17,00 часа.


Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронен адрес:


kadri@arsenal-bg.com или подадени лично в Приемната на фирмата всеки делничен ден от 9,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 15,30 часа, на адрес:

гр. Казанлък, бул. „ Розова долина“ № 100, Офис №4


Повече информация за възможностите за работа в „Арсенал“ АД, както и за конкретната позиция и условия, може да получите от Направление "Човешки ресурси" на фирмата,
на телефон: 0431/ 5 77 47

Фирмата предлага редица социални бонуси и възможности за кариерно и допълнително професионално развитие.