Това заявиха художниците Росен Дончев, Антон Радулов и Димитър Койчев на пресконференция по повод откриването на изложба на Представителството на СБХ – Казанлък, в зала „Иван Милев“ на ул. „Искра“ 4. Председателят на секцията на СБХ в града на розите Росен Дончев подчерта, че с този жест на именуване на залата, предоставена за експозиции на творците от Съюза, единствената цел е все повече да се чува името на Иван Милев, за да се напомня за неговия гениален талант. Той допълни още, че всеки художник решава за себе си дали да членува в СБХ, или не, но истината е, че Съюзът обединява художниците в името на каузи, които да се реализират на територията на града и общината.

Тримата творци повдигнаха въпроси, свързани с необходимостта от представянето на съвременно изкуство в Казанлък, с организирането на творчески срещи, изложби или други събития от национален формат в града, със засилване ролята на Художествената галерия като естествен дом на казанлъшките художници.

Според председателя на Представителството на СБХ в Казанлък Росен Дончев, разговорите по тези въпроси са важни, защото, въпреки че „художниците са индивидуални играчи“, обединението им от общи идеи може само да допринесе за обогатяване на културния живот в Казанлък и за популяризиране на изобразителното изкуство на национално ниво. „Всяко участие в конкурс, всяка изложба, всяка награда на казанлъшки художник е престиж за града ни“, казват още творците и се надяват, че инициативите им ще намерят подкрепа както в гилдията, така и от местната власт и сред обществеността.