Назначиха ВрИД управител на ВиК - Стара Загора Временно управляващ дружеството "Водоснабдяване и канализация" - Стара Загора, към което е Експлоатационен район - Казанлък, е инж. Росен Найденов. Той ще управлява областното "ВиК" ЕООД до провеждане на конкурс, след като от поста бе освободен дългогодишният досегашен управител инж. Румен Райков.

Росен Найденов е завършил Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“, има магистърска степен „Водоснабдяване и канализация“ от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – София, и магистърска степен „Бизнес администрация“ от УНСС – София. От 2010 до 2020 г. е работил в „Софийска вода“ АД, където последователно е заемал позициите технически ръководител „Канализационни услуги“ (2010 – 2014 г.), главен инженер „Канализационни услуги“ (2014 – 2018 г.) и главен инженер „Външно водоснабдяване“ (2018 – 2020 г.). Има опит в частния сектор, където е бил инженер и мениджър на проекти. Инж. Росен Найденов има изразен интерес към безизкопни технологии и рехабилитация, както и към дигитализация, автоматизиране и дистанционно управление на ВиК-мрежата.