„Арсенал“ е приоритет. Тези, които управляват държавата, трябва да го признаят като такъв", заяви Маноил Манев, действащ народен представител от ГЕРБ – СДС. Той посети най-голямото българско машиностроително предприятие „Арсенал“ АД заедно с колегите си народни представители Красимир Вълчев и Илиана Жекова. По време на срещата с ръководството на компанията Маноил Манев подчерта значението на активната работа на народните представители от ГЕРБ – СДС в парламента за повишаване на обществената осведоменост относно производствения мащаб и важната роля на „Арсенал“ в българската индустрия.

Дискусията обхвана теми, свързани с професионалното и висшето образование, качеството на обучение и подготовката на способни и квалифицирани за работата си млади хора. Бившият министър на образованието и науката Красимир Вълчев заяви, че приемът във висшите училища трябва да е съобразен с потребностите на икономиката.

„Най-сериозното предизвикателство днес е недостигът на специалисти в много сфери. Трябва да насърчим желанието на учениците да се насочват към техническите специалности. Освен матурата по математика, трябва да се обмисли и възможността да се полагат такива по физика и химия. Трябва да е ясно, че страната няма как да просперира, ако нямаме индустрии с висока добавена стойност, а това може да се случи само с подготвени кадри“, каза Красимир Вълчев.

Илиана Жекова, която беше дългогодишен директор на Бюрото по труда в Казанлък, също подчерта огромното значение на дружеството за града, за общината и за целия регион. Затова и тримата народни представители заявиха своята безусловна подкрепа да търсят решения на проблеми, свързани с отбранителната индустрия. Те са категорични, че ще работят целенасочено за създаването на закони, които да спомагат за развитието на предприятия, които са стратегически за националната ни сигурност, като „Арсенал“ и са от изключително значение за българската икономика.

„Срещи като тази са много ползотворни за нас, за да знаем как да съберем най-ефективно интереса на бизнеса, на държавата и на хората, които се трудят в тази важна за страната ни сфера“, подчертаха още народните представители.