Намалят сроковете за карантината при COVID-19 Лицата с потвърден COVID-19 подлежат на задължителна изолация за период от 10 дни, считано от датата на потвърдителното лабораторно изследване. Всички близки контактни на доказан случай подлежат на 7-дневна карантина, считано от датата на последния им контакт. Това влиза в сила от 11 януари със заповед на министърът на здравеопазването Асена Сербезова.
За това е издадена заповед на министъра на здравеопазването Асена Сербезова. Периодите досега бяха съответно 14 и 10 дни.
Директорите на регионална здравна инспекции могат да отменят предписанието за поставяне под карантина на близко контактно лице. Условието е, то има поставена допълнителна (бустерна) доза ваксина. Контактният трябва да предостави по електронна поща отрицателен резултат от проведено след 72 часа от датата на поставяне под карантина PCR изследване. Карантината се отменя до 24 часа от представяне на документа.
Заповедта на здравния министър отменя и условието за задължителна 14-дневна изолация след изписване от лечебно заведение.
Издадените към момента на влизане в сила на заповедта предписания за изолация и карантина се преустановяват след изтичане на посочения в тях срок.