Общо в ЕС изпратените от работещи в чужбина средства възлизат на 35,6 милиарда евро

През 2018 българските емигранти са изпратили у нас рекордната сума от 1,156 милиарда евро. От тях € 833 млн. са изпратени от българи, живеещи и работещи в Европейския съюз. Това показвта данните на Европейската служба за статистика Евростат. Средствата, постъпили в България от държави в Еврозоната през 2018, възлизат на € 680,6 млн.
През 2018 потокът средства, изпратен от живеещи в ЕС към неевропейски страни, наричан още персонални трансфери, възлиза на € 35,6 милиарда. За сравнение през 2017 той е бил € 32,6 милиарда.
Страната с най-голям приход от преводи на свои граждани, работещи в чужбина, е Португалия – малко над €3 млн., следвана от Румъния - €2,7 млрд., Полша - €2,5 млрд., Хърватия – €1,3 млрд. и България – €1,2 млрд.

На обратния полюс, страната с най-голям изходен потох от средства, изработени в нея от чужди граждани и изпратени в родните им страни, е Франция - €10,5 млрд., следвана от Германия - €5,1 млрд. и Великобритания - €4,6 млрд.
Средствата, които се изпращат извън рамките на ЕС са насочени предимно към Азия (21% от всички средства, изпратени извън ЕС), Северна Африка (18%), европейски страни, които не са членки на ЕС – 16%, страни от Централна и Южна Африка (14%) и Южна Америка (13%).

Източник: Economy.bg