На 18 места в общината - безплатен публичен достъп до интернет

Безжична Wi–Fi мрежа за безплатен достъп до интернет на 18 обществени места на територията на община Казанлък бе изградена от Общината. В мрежата са включени точки за публичен достъп на открито и на закрито.

На открито на територията на град Казанлък може да се ползва безплатен интернет с висока скорост на площад “Севтополис“, североизточно от Лъвова чешма; на ул. “Искра“, близо до статуята на „Японката“ и около Културно-информационния център. 4 точки за достъп има в парк „Розариум“: зона на детски съоръжения срещу „ДКЦ - Поликлиника Казанлък“, зоната на шадравана, зоната пред Музея на розата, зоната на пресичане на двете централни алеи.

На закрито на територията на Казанлък Wi-Fi мрежата може да се ползва в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация на бул. „Розова долина“ № 6; Зала № 6 в сградата на общинска администрация; Музей на розата в парк „Розариум“ - фоайе и конферентна зала; Общинска Библиотека „Искра“; Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства; Художествена галерия – Казанлък; Исторически музей „Искра“.

Извън град Казанлък на закрито достъп до безплатен интернет е възможен в туристически обекти като могилите „Оструша“; „Голяма Косматка“; „Хелвеция“ и информационния център към гробниците „Шушманец“, „Хелвеция“ и „Грифони“.

За достъп потребителите трябва да се включат към мрежа WiFi4EU и да приемат условията за използването й.

Мрежата е реализирана в рамките на инициативата WiFi4EU, която се финансира от Европейската комисия по Механизма за свързване на Европа.