На 15 април Общинският съвет гласува антикризисните мерки, събира се при закрити врати

Местният парламент ще гласува още оборотен кредит от 1 млн. лена, както и промяна в Инвестиционната програма

За втори път от обявяването на извънредното положение в България, с цел спазване на задължителните противоепидемични мерки, общинските съветници ще се съберат на 15 април при закрити врати, което означава без гости, медии и граждани.

"За самите общински съветници са взети всички необходими предпазни мерки и са осигурени условия за работа в съответствие с разпоредбите и изискванията на здравното министерство", уточни председателят на Общински съвет-Казанлък Николай Златанов. Той допълни още, че нито един общински съветник не е заявил отсъствие от заседанието, заради епидемичната ситуация у нас.
По думите на Златанов, най-важната точка в дневния ред е предложеният пакет от антикризисни мерки.


16 точки предстои да гласува местният парламент в сряда, като първата от тях е антикризисният пакет, предложен от кмета Галина Стоянова и оповестен на 7 април. Общата прогнозна сума за покриването му със средства от общинския бюджет възлиза на 249 445 лева.

С 26 800 лева от бюджета на Община Казанлък да бъде закупен един респираторен апарат за общинската болница „Д-р Христо Стамболски”, а от дарителската сметка на Общината, ще бъдат закупени още два респиратора и 5 апарата „Чек пойнт Кардио”, като общата сума е 70 540 хил. лева.
С 36 хиляди лева да бъде субсидирана МБАЛ-Казанлък за екипите на първа линия, които са общо 6 лекари, 7 медицински сестри и 5 санитари. На всички от предния фронт ще се осигурят общински жилища за времето на карантината и ежедневно хранене и на всеки един ще се начислят по 1000 лева към работната заплата.

Еднократна помощ в размер на 250 лева да получат самотно живеещите възрастни хора и самотните родители, които нямат никакви доходи от „Социално подпомагане” и Бюрото по труда. За тязи група е предвидена сумата от 30 хил. лева. Условието за възрастните и самотно живеещи хора е да имат доход или пенсия, не по-голям от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст у нас за 2020 година, която е 219,43 лева.

До 30 юни 2020 години да се удължи срокът за 5% отстъпка за такси битови отпадъци и данъци, дължими от физически и юридически лица, при условие, че се заплаща годишната такса.

От 1 април да се освободят от наемни вноски и такса тротоарно право ресторанти, кафе-автомати, клубове, обществени бани и други, които не са извършвали търговска дейност по време на извънредното положение, срещу представяне на декларация и служебна проверка. Патентният данък да бъде преизчислен за времето на извънредното положение за периода, през който не е извършвана дейност.

Юридическите лица, които ползват минерална вода за хотели, обществени бани и басейни, да бъдат освободени от плащане на годишното водно количество, пропорционално на периода на извънредното положение.

С 20 645 лева да се дотира общественият транспорт в общината. За дезинфекция на улици и обществени места са предвидени 36 хил. лева.

Средствата за покриване на пакета от антикризисни мерки могат да бъдат осигурени от бюджета от фонд „Резерв”, съгласно Закона за защита при бедствия -100 хил. лева, предвидената субсидия към фондация „Чудомир” за „Чудомирови празници” – 20 хил. лева, от културния, международния и туристически календари на Община Казанлък – 58 хил. лева, и от издръжката на детските градини за вода, енергия и горива – 71 445 лева.

Финансовият анализ на Общината сочи намаление в приходната част на общинския бюджет за 2020 година за месеците април и май с над 690 хил.лева. С цел ликвидиране на последиците от форсмажорните обстоятелства се предлага да бъде взето решение за теглене на кредит за оборотни средства в размер на 1 млн. лева, който ще се ползва при временен недостиг на средства за разплащания, свързани с дейността на Община Казанлък. Срокът му на погасяване ще бъде до 12 месеца.

Промяната в Инвестиционната програма включва 8000 лева за финанасиране на авторски и строителен надзор във връзка с кандидатстване за ремонт на читалище „Светлина” в град Шипка. Втората промяна в програмата е свързана с проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ „Поликлиника” по линия на Националния екодоверителен фонд. 85% от средствата са безвъзмездна помощ, а останалите 15% съфинанасиране, равни на 150 649 лева, ще бъдат от Община Казанлък – 17 045 лева, и капиталов трансфер към „ДКЦ-Поликлиника” в размер на 133 604 лева.