" Моят идеал беше и е свободна България" на " Искра"4

Фотодокументална изложба за живота и дейността на граф Игнатиев свързана с делата му в България ще бъде открита на „ Искра”4 в Казанлък днес. В изложбата са включени 12 табла с надслов „ Моят идеал беше и е свободна България”. Тези думи граф Игнатиев казва при последното си посещение в България през месец септември 1902 година. Изложбата проследява последователно дейността на граф Игнатиев, която дава отражение върху историческата съдба на българския народ. Едно от таблата проследява създаването на българската Екзархия – границите и, член 10 и първия български екзарх Антим I. „ Много от българските историци, в това число и проф. Тодев смятат, че член 10 от Фермана, който показва териториите на българската Екзархия и е написан от Гаврил Кръстевич, е съставен изцяло под влиянието на граф Игнатиев”, обяснява Дарина Петкова, уредник в НПМ " Шипка - Бузлуджа". Отражение в изложбата намира и организираната от граф Игнатиев конференция в края на 1876 година. След събитията на Балканите – през 1975 година избухва въстание в Босна и Херцеговина, на следващата година през април в България избухва Априлското въстание, след него започва Сръбско – Черногорско – Турската война, всичко това предизвиква граф Игнатиев да настоява за свикване на конференция. На тази конференция той застава плътно зад България и изказва прословутата фраза „ Или автономия, или анатомия” – обръщение към представителите на Високата порта. В изложбата са показани също сцени от боевете на Шипка, които граф Игнатиев пряко следи. Показан е и Санстефанският мирен договор, който за една нощ е написан от Графа и неговата съпруга Екатерина. Посетителите на изложбата могат да видят подписите на тези, които участват в подписването на договора – граф Игнатиев, Александър Нелидов – секретар в царския дворец, Сафет паша – министър на външните работи и Садулат бей - посланик в австрийската столица. Последните табла в изложбата са свързани с последното посещение на граф Игнатиев в България. Преди 1902 година той става инициатор за построяване на храм-паметника в Шипка. С майката на генерал Скобелев, Олга Николаева Скобелева те организират комитет за събиране на средства за построяване на храм на Балканите. Като председател на комитета графът пристига в България със съпругата си и участва в откриването на храм-паметника." По това време се провеждат и тържествата по случай 25 години от шипченските боеве и той проследява на върха възстановките на тези боеве. След това тръгва по градовете на България и навсякъде е посрещнат като руски император”, разказва Дарина Петкова. Всички тези моменти са документирани и показани в изложбата, която завършва с думите на граф Игнатиев : „ Моето сърце принадлежи на българите и аз желая на българския народ да процъфтява в тези мои мечти.”