Зрелостниците, които не са изучавали даден предмет като профилиращ в 11 и 12 клас, вече ще могат да се явят на допълнителна матура по избор на него не само върху съдържанието от общообразователната подготовка, но и върху това от профилираната, т.е. на по-високо равнище. Това става възможно след последните приети промени в закона за предучилищното и училищното образование, които ще важат от тази година. Информацията идва на фона на течащия вече прием на заявления за допускане до матура, които 12-класниците ни задължително следва да подадат - той започна на 6 февруари и продължава до 21 февруари.
Учениците вече имат право да покажат знания на по-високо равнище, ако имат такива, придобити например в избираемите или факултативни учебни часове на втори гимназиален етап, или пък от частни уроци. По този начин се облекчава и кандидатстването им в университети, включително в чужбина, които например изискват оценка от матура, държана на по-високо ниво.
"От предстоящата сесия май-юни 2023 г. на изпити за валидириране на компетентности могат да се явяват и зрелостници, които са изучавали учебен предмет като общообразователен, а не като профилиращ, но искат да валидират компетентностите си по профилиращия предмет. При валидиране върху учебното съдържание за придобиване на профилирана подготовка, възможни за избор са всички предмети, по които се провежда матура (профилирана подготовка), включително български език и литература. Желаещите трябва да подадат заявление до началника на регионалното управление на образованието. Срокът за това е същият като за подаване на заявление за явяване на държавния зрелостен изпит - до 21 февруари", обясняват от Министерството на образованието и науката (МОН). Резултатът от всеки успешно положен изпит ще се отразява в отделно удостоверение, а не в дипломата за средно образование.
Други новости при матурите тази година не се очакват. Задължителните матури за учениците, които се обучават за придобиване на профилирано образование, както и м.г., ще са по български език и литература и по изучаван профилиращ предмет. Учениците в професионалните гимназии ще полагат освен матура по български и задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Както и през 2022 г., и през 2023 г. прагът за тройка си остава 23 т.
Матурата по български език и литература тази година е на 19 май, припомнят от МОН. Вторият задължителен държавен зрелостен изпит, както и задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация е на 23 май. Началният час и за двата изпита е 8:30 ч. Конкретните дати за полагане на допълнителните държавни зрелостни изпити предстои да се утвърдят след обобщаване на подадените заявления и изтичане на едномесечния срок за обществени консултации. Очаква се те да са между 26 май и 31 май.