Млади лекари със стипендии от Общината

Седем млади медици в казанлъшката болница ще бъдат финансирани от Община Казанлък през настоящата година. По 3000 лeва еднократно финансово подпомагане ще получат млади специалисти по „Клинична лаборатория“, „Акушерство и гинекология“, „Педиатрия“ и “Гастроентерология“. Стипендиите са по реда за отпускане на финансиране по Правила и критерии за подбор на лекари специализанти и специалисти по здравни грижи в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД - Казанлък. Поради големия дефицит в болницата от медицински сестри и акушерки от тази година обхватът на Общинската програма е разширен и за техните стажове.

Условието за всички стипендианти е след това да останат да работят в болницата в Казанлък.

С цел повишаване качеството на здравните услуги в региона Община Казанлък стартира през 2016 г. програмата за финансиране на млади лекари специализанти от МБАЛ “Д-р Христо Стамболски“ ЕООД и вече 4 години успешно я поддържа.