От утре започва изграждането на кръгово кръстовище в началото на надлеза към фирма „ Арсенал”, в близост до Билла. Това е един от най-натоварените пътни участъци в Казанлък, особено сутрин и в часовете 16-18. За ремонта на този участък е разработен проект на стойност близо 20 хиляди лева, който е включен в Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2015 година. Вече е избран изпълнител на проекта. В момента фирмата е в етап на подготовка за стартиране на строителните дейности. На кръстовището ще бъде оформен централен кръг с радиус 8 метра, извън който ще има защитна зона и лента за провеждане на автомобилното движение със ширина 7 метра. В зоната ще бъдат извършени строителни дейности, свързани с реконструкцията като изграждане на централния кръг, полагане на износващ пласт в зоната на кръстовището, хоризонтална и вертикална маркировка,, пешеходни пътеки.
Предстои въвеждането на временна организация на движението, като то ще бъде частично ограничавано. Кръстовището ще бъде изцяло затваряно за кратък период от време, когато това се налага. Двайсет дни след изграждането на централния кръг всички дейности по изграждане на кръстовището ще бъдат приключени.