Кореспондентът на БТА в Стара Загора Румяна Лечева стана доктор по история в НБУ
Кореспондентът на БТА в Стара Загора Румяна Лечева беше избрана за доктор по история в НБУ.
Тя защити дисертация на тема „ Социалната мисия и социалните практики на християнските вероизповедания през периода 1879 – 1949 г.“ с научен ръководител проф. Румен Генов в Департамент „История“. Научно жури на дисертацията са били доц. Веселин Методиев от НБУ, проф. Иван Еленков от Софийския университет „ Св. Климент Охридски“, доц. Момчил Методиев, главен редактор на списание „Християнство и култура“ и доц. Михаил Груев, директор на Държавна агенция „Архиви“.

Дисертацията е опит за първото изследване в българската историография, в което се прави сравнителен план на социалната мисия на трите християнски деноминации – източноправославни, католици и протестанти през периода 1879 – 1949 г. До този момент са правени подобни проучвания за нашата страна само за две от тях – на Българската православна църква и на Католическата църква. Информация за социалните дейности на евангелските деноминации има в отделни изследвания.


Дисертацията ще бъде издадена в книга със заглавието „В името на Иисус“ през 2018 година.