Работното време в България да е както в Европейския съюз - до 52 часа седмично. За това настоя вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов, коментирайки последните изменения в Кодекса на труда.
Работно време в България е 56 часа, а в ЕС - 52 часа седмично. Все още в България не е приведена регламентация на сумираното изчисляване на работното време, съгласно европейските директиви и Международната организация на труда.
Освен исканията, които КНСБ посочи за увеличаване на доходите, едно от големите искания на синдикалната организация е спазване на законодателството - както българското, така и европейското.
Липсва ангажиментът на държавата за правната регламентация за сумираното изчисляване на работното време.
КНСБ настоява работодателят да информира служителите си при всяко едно изменение в Кодекса на труда. Когато срочният трудов договор е за срок до 1 година, срокът за изпитване задължително се определя максимум до 1 месец. Работодателят е длъжен да осигури информацията за условията и реда за прекратяване на трудовия договор, съгласно разпоредбите на този кодекс. Той трябва да даде информация за осигурявания обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионални умения на конкретния служител, настояха още от синдикалистите.
КНСБ иска още да се даде дефиниция в Кодекса на труда за търговска тайна и конфликт на интереси. При постъпване на работа със сключването на трудов договор може да се въведе забрана за полагане на допълнителен труд при друг работодател. Ако тази забрана бъде нарушена, работодателят може да има претенция към своя работник или служител за нарушаване на разпоредби в трудовия договор и законодателство.