Казанлъшки музей в европейска  инициатива

Музей „Чудомир“ е един от трите културни обекта в Старозагорска област, включен в кампанията „Човешкото лице на културното наследство“
Това съобщават от музея в Казанлък.
Кампанията „Човешкото лице на културното наследство“цели да покаже диалога между културите в ЕС чрез личния опит на европейци, които са избрали да живеят и работят в България.
Кампанията включва пощенски картички с портрети на 27 европейци/ по един представител на всяка една държава членка на ЕС/, които живеят в България и споделят своя опит от сблъсъка с българската култура.На всяка локация, една от които е именон ЛПМ „Чудомир“ в Казанлък ще бъдат достъпни безплатно до 3 различни картички и заинтересованите посетители да бъдат стимулирани да посетят и други културни центрове, за да открият портретите и впечатленията на всички 27 европейци.
2018 година официално е обявена за Европейска година на културното наследство с девиз „Където миналото среща бъдещето“.Годината се отбелязва с множество културни събития, инициативи и проекти във всички държави от Европейския съюз.

Останалите два културни обекат от областта, включени в кампанията са в Стара Загора. Това са Регионален исторически музей и Информационен център "Европа директно".