Изложбата „По-чисти реки – по-чисти морета“ завършва своето фотопътешествие по долината на р. Тунджа, гостувайки от 18.00 часа на 8 септември 2022 г. в Музея на фотографията – Казанлък. В нея участват със свои кадри седем фотографи, един от които е казанлъшкият майстор на обектива Александър Иванов.

Изложбата е опит да се насочи вниманието на младежите, гражданите и институциите към отговорността им за опазване качеството на водите, красотата на пейзажите и богатството на екосистемите на река Тунджа.

Възползвайки се пълноценно от специфичните ресурси и богатствата на голямата река, хората живеещи край нея са задължени пред тези, които живеят надолу по течението и пред бъдещите поколения да не замърсяват реката с отпадъци от всякакъв вид, да не използват безотговорно водите ѝ.

"С партньори на фондация „Земя завинаги“ от Румъния, Молдова и Украйна учим хората живеещи край Тунджа, Прут и Днепър да не изхвърлят безразборно пластмасови отпадъци; да осъзнават, че отпадъчните им води не трябва да влизат в реката преди да бъдат пречистени; да компостират биологичните си отпадъци, да не допускат нерегламентирани сметища в близост до реката", споделят организаторите на изложбата по проекта "По-чисти реки - по-чисти морета".