Казанлъшката Математическа гимназия отново на върха „В навечерието на своята 50-а годишнина ППМГ „Никола Обрешков“ изпраща една много успешна учебна година - казва директорът на гимназията Красимир Дамянов, член на Местна коалиция „Алтернативата на гражданите“. - За поредна година възпитаниците на училището се представиха блестящо на държавните зрелостни изпити, на националните външни оценявания и националните олимпиади и състезания.“

Учениците от випуск 2020 са показали много високи резултати на държавните зрелостни изпити по български език и литература. Средният успех е 5,18, има 2 пълни шестици и 37 отлични оценки. При втория най-масов задължителен зрелостен изпит - по английски език, успехът също е впечатляващ - отличен 5,62.

На международно ниво са подготвени учениците по химия и опазване на околната среда, чиито среден успех е отличен 5,91, по биология успехът е 5.59, традиционно високо е нивото на физиците – среден успех 5,74. Общо на държавните зрелостни изпити учениците са получили 8 пълни шестици, а оценките между 5,90 и 5,99 са 11.

Седмокласниците не отстъпват по постижения, като резултатите от националното външно оценяване по български език и литература и по математика са първи в региона и са значително над средните за областта и страната. Малките възпитаници на ППМГ са постигнали среден успех от 71 точки по математика (от 100 възможни), което е значително над средния успех за областта - 32 точки, при среден за страната 36 точки. По български език и литература средният успех е 78 точки, като за областта той е 44 точки, а за страната - 51 точки. Училището е едно от малкото в България, в което има седмокласник с максималния брой от 100 точки по математика.

По брой участници в олимпиади и състезания ППМГ „Никола Обрешков“ – Казанлък, е сред водещите училища в областта и страната. Значителен брой ученици участват в националния кръг на ученическите олимпиади по различните учебни предмети - български език и литература, английски език, химия и опазване на околната среда, физика, география и икономика, информационни технологии, история и цивилизация, астрономия, философия, биология и здравно образование. Очакват се лауреати.

Отличната подготовка на учениците се дължи на изключителния екип от преподаватели, които умеят да подготвят победители във всяка област, както и на труда на самите възпитаници на училището, отбелязва още Красимир Дамянов.

В навечерието на своята 50-годишнина Казанлъшката Математическа гимназия продължава да е най-желаното учебно заведение в региона. То очаква новите ученици в 5 и 8 клас, за да станат част от традицията на успеха.