Казанлъшката автогара – категория "Х"

Транспортният министър предлага автогарите в България да бъдат разделени на 3 категории

По разпореждане на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски са разработени нормативни промени, с които се предлага автогарите у нас да бъдат разделени на три категории. До това решение се стигна след като няколко месеца експерти от администрацията и представили на бранша обсъждаха различни варианти за създаването на нова система, която да гарантира предоставянето на качествени автогарови услуги за гражданите и превозвачите, съобщиха от ресорното министерство.

Новите изисквания няма да създадат допълнителни тежести за собствениците на автогари. Предвидените критерии за определяне на една автогара в трета категория са почти идентични със съществуващите минимални задължителни изисквания, на които трябва да отговарят автогарите в страната.

За първа и втора категории са въведени допълнителни критерии, свързани с удобствата и комфорта на пътниците в самата автогара, осигурената охрана, както и езиците, на които се предоставя информация по телефона и в интернет страницата.

Автогарите първа категория трябва да имат обучен персонал и в тях да се предоставя безплатна помощ на лицата с увреждания и намалена подвижност.

Въвеждат се мерки за сигурност във всички категории автогари и се повишават изискванията за осигуряване на достъпност и удобства за хората с увреждания и намалена подвижност. Предвижда се всички автогари да имат безжичен интернет, интернет страница и телефон за връзка.

Въз основа на категоризацията ще бъде изготвена и методика за определяне на цените на предоставяните автогарови услуги. Към момента цените се формират свободно, независимо от големината на автогарата и предлаганите в нея услуги.


Казанлъшката автогара е построена през 1966 година. Тя бе част от Държавно автомобилно предприятие – Казанлък, правоприемник на което бе „Динамика“ ЕООД. В средата на 90-те години дружеството бе обявено в несъстоятелност чрез съда от кредиторите на предприятието и до 1999 г. бе разпродадено от синдик. В този период се смени и собствеността на автогарата - от държавна стана частна. Собственик е "Кумакс Инвест" ЕООД. Засега 50-годишната автогара в Казанлък попада в категорията "Х"-икс, защото не е ясно какво ще й бъде отредено с промените, които гласи транспортното министерство. Очевидно е обаче, че тя има нужда от обновление и от доста по-модерна визия.