По данни на бюрото по труда в град Стара Загора за Област Стара Загора най-ниската безработица е в гр. Казанлък, а най-високата остава в Николаево. 12 104 са били регистрираните безработни в областта през миналия месец, което е с 211 души по-малко в сравнение с предходния месец юли, съобщи пред медии директорът БТ Стара Загора - Панайот Донев. През месец август спада нивото на безработицата в региона се отчита от факта, че много от безработните са намерили сезонна заетост или са намерили работа чрез програмите за наемане на безработни лица. Равнището на безработицата за областта е 8.2 % или с 0,1 процентни пункта по-ниско от стойността за месец юли. С най-ниско равнище на безработица в областта продължава да е община Казанлък – 4,8 на сто, а с най-високо – община Николаево – 66,9 %. Спад на безработните се отчита и в Бюро по труда – Стара Загора.