Изложба "Розата - красивият символ на Казанлък"

Библиотека „Искра” откри на 21 май изложбата „Розата – красивият символ на Казанлък", посветена на гордостта и славата на България и на Казанлъшката долина.

Във фоайето на втория етаж са подредени фотоси, показващи красотата на маслодайната роза, историята на отглеждането й, розопроизводството и търговията с розово масло, легендите и песните за красивото цвете, за мястото й в бита на казанлъчани, впечатленията на чужди пътешественици за Розовата долина като Феликс Каниц, Хелмут Молке, Хенрих Барт, д-р Поайе.

За първи път са показани и някои автентични фотографии от Празника на розата в миналото. В Читалнята са изложени интересни и ценни книги, материали и документи за розата от фонда на отдел „Краезнание” като: „Маслодайната роза и нейното отглеждане”, 1928 г.; „Устав на Съюза на българските розопроизводители”, 1915 г.; „Потекло и развой на розовата индустрия в България”, 1900 г. и други.