Изложба показва как са учили четмо и писмо преди 100 години Изложба „Как са учили четмо и писмо преди повече от сто години” откри Общинска библиотека „Искра“ в своята читалня. Показани са редки и ценни издания от Краеведския фонд на културния институт. Особено любопитни са учебниците и пособията, съставени от учителите в казанлъшкото Педагогическо училище, станали основа за преподаването на основни дисциплини в цялата страна.

Основен акцент в изложбата е "Буквар с отвесно писмо” за първо отделение, издаван през годините 1897, 1899, 1901, съставен от казанлъшките учители Димитър Игнатов и Димитър Андреев, както и „Читанка” от 1896 г. на същите автори.

Друг виден казанлъшки учител - Никола Алтънков, също е представен с „Читанка”, издавана през 1900 и 1901 г. Изложена е и методическа литература от малко по-късен период на друг известен казанлъшки педагог - Гено Дочев, а именно „Практиката ми по смятане”, „Практиката ми по четене” и други. Целта на изложбата е да се покаже славата на Казанлък като просветен и образователен център в края на 19 век и началото на 20 век. Идеята е още да се запознаят казанлъчани, особено учителите и учениците, с богатството на Общинска библиотека "Искра" с експонати, имащи непреходно историческо значение, този път в сферата на образованието.

Изложбата може да бъде разгледана до 31 май.