Институциите в Казанлък работят с ромското население за предотвратяване изоставянето на деца

Здравеопазването сред ромското население е една от насоките, в които работи Община Казанлък. В тази връзка в ромската махала на община Казанлък работят два лекарски екипа и и двама здравни медиатори, обучени по програма „Осигуряване достъпа на ромите до здравни услуги в община Казанлък”.

От две години е сключено споразумение между Община Казанлък, Сдружение „Бъдеще за децата“, Дирекция „Социално подпомагане“ и МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ за взаимодействие за предотвратяване изоставянето на деца.Отделно от това Центърът за обществена подкрепа в Казанлък, съвместно с Българската асоциация по семейно планиране провеждат активна социална работа в посока семейно планиране и превенция на нежелана бременност. В Медицинския център в ромската махала се провеждат здравни беседи с ромски.