За втора поредна година в поредицата събития за отбелязване празника на Професионалната гимназия „Иван Хаджиенов” в Казанлък е атрактивното състезание за разглобяване и сглобяване на автомат. Тази година близо 30 ученици от всички класове на училището се включиха, изкушени от желанието да покажат технически познания, умения и сръчност. Участниците се надпреварваха да бъдат най-бързи в разглобяването на автомат „Арсенал” със сгъваем приклад и на картечен пистолет „Шипка”.

Между Професионалната гимназия, наследник на Механотехникума, и фирма „Арсенал” АД има изградено много добро партньорство не само в празничните събития, но и в целия процес на професионалното образование.

10 са учениците, които се обучават професионално в „Арсенал“ АД по Швейцарския проект за дуално образование. Две са новите неща, които фирмата им предлага - сключване на трудови договори и възможност за кандидатстване по стипендиантската програма на „Арсенал“ за висше образование, която дружеството обяви през 2015 г. По тази програма те имат възможност за месечни стипендии и перспективна работа и кариера във фирмата.

Учениците се обучават по специалността “Машини и системи за цифрово-програмно управление“, а през следващата учебна година ще започне обучение и по специалността „Мехатроника”. Постигането на синхрон между учене и практика е гаранция за създаване на висококвалифицирани кадри, от които индустрията има нужда.