Гинка Щерева стана за втори път обществен посредник на Казанлък

Гинка Щерева стана за втори път обществен посредник на Казанлък. Тя бе избрана за омбудсман втори мандат с гласовете на 30 общински съветници след проведено тайно гласуване на сесията на Общинския съвет на 29 ноември 2018 година. Гинка Щерева положи клетва да работи в интерес на гражданите на община Казанлък и за отстояване на техните права. В своето слово тя подчерта значението на обществения посредник, като в национален мащаб институцията е акредитирана от Международния координационен комитет на националните институции за насърчаване и защита правата на човека към ООН.

В регионален мащаб сред своите приоритети като омбудсман Гинка Щерева посочи повишаване на гражданската култура за опазване на общественото имущество, дефиниране задълженията на гражданите и администрацията, усъвършенстване механизма на взаимодействие с териториалните поделения на държавните институции, доставчиците на услуги и НПО. Като свое задължение новият стар обществен посредник на Казанлък определи и поддържането на добра комуникация и сътрудничество с обществените посредници на национално и международно ниво и утвърждаване авторитета на институцията като защитник правата и интересите на гражданите с акцент върху подрастващите.

Гинка Щерева благодари за доверието, а председателят Николай Златанов метафорично свърза избора с коледен подарък за казанлъчани в нейно лице като обществен посредник.