Фирмите ползват 1% отстъпка, ако подадат електронна декларация

Срокът за подаване на годишните декларации за облагане с корпоративни данъци е 31 март 2016, неподаването на декларации се наказва с парична глоба

Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.), информира economy.bg. Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен до крайния срок за подаване на декларацията - 31 март 2016, уточняват от Националната агенция по приходите.
До края на февруари 2016 от цялата страна в приходната агенция са изпратени 121 400 декларации за облагане с корпоративни данъци, като 78% от тях са подадени по електронен път.
Срокът за подаване на годишните декларации за облагане с корпоративни данъци е 31 март. Това е и срокът, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други вариант за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.
Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.