EVN България: Изключвайте електроуредите от мрежата Екипите на EVN България са в повишена готовност за реакция заради очакваните в следващите дни дъждове и гръмотевични бури в част от Югоизточна България, които създават риск за снабдяването с енергия. Освен всички необходими действия, които предприема дружеството за нормално електрозахранване, то предупреждава гражданите да вземат мерки с цел предпазване на електроуредите от повреди при гръмотевични бури.

При отсъствие от дома за по-дълго през деня да се изключват от контакта електрическите уреди, които най-много се влияят от външно пренапрежение - телевизор, компютър, климатик и др. За защита на домакинските уреди и вътрешната електрическа инсталация е препоръчително да има монтирана катодна защита в ел. табло на сградата или устройства като UPS, протектори и разклонители с предпазител и/или катоден отвод. С цел защита на сградата от пряко попадане на мълнии се препоръчва изграждане на мълниеприемници и мълниеотводи. Мълниезащитната инсталация на всяка сграда трябва да бъде заземена съгласно изискванията и периодично проверявана.

В случаи на авария клиентите могат да сигнализират денонощно на телефон 0700 1 0007. При избиране на 0700 1 0007 те могат да получат информация за вече известни аварии, по които се работи за тяхното отстраняване.